Jadwal Dokter

No Spesialis Nama Dokter Jadwal
1 Penyakit Dalam dr. RUCHANIHADI Sp.PD SENIN & KAMIS
dr. HARTONO Sp.PD SELASA & JUM’AT
dr. RAHMAD BUDIANTO, S.PD RABU & SABTU
2 Kandungan dr. NOVI SALITA Sp.OG SENIN & KAMIS
dr. HERLING F. JUNUS Sp.OG SELASA & JUM’AT
dr. DAVIS SHIAN Sp.OG RABU & SABTU
3 Anak dr. DIANA BANCHIN Sp.A SENIN & KAMIS
dr. STEVIE Sp.A SELASA & JUM’AT
dr. SUMARDI FRANSISKUS S, Sp.A (K), M.Biomed SELASA & JUM’AT
dr. WENNY VICTORY Sp.A RABU & SABTU
4 Mata dr. DJOKO S.TARDAN Sp.M SENIN, RABU, & JUM’AT
dr. MARIA ADE Sp.M SELASA, KAMIS, & SABTU
5 Bedah Umum dr. RANTAPINA K. Sp.B
dr. BORIS Sp.B
dr. ELIT Sp.B
dr. ZAINUL NA’IM Sp.B (K) BD
6 Syaraf dr. HANARTOADJI Sp.S SENIN, RABU  & JUM’AT
dr. ESTU DEWI MAHANANI, Sp.N SELASA, KAMIS, & SABTU
7 Bedah Syaraf dr. SONNY SARAGIH Sp.BS SENIN s/d SABTU
8 Orthopedi dr. RUDI Sp.OT s/d
9 Jiwa dr. IRHAM Sp.J &
10 THT dr. YUNITA L.SINAGA Sp.T.H.T.KL Cuti & Cuti
dr. MUSLIM Sp.T.H.T.KL SENIN, RABU, & SABTU
11 Gigi drg. AYI SOBARI SENIN, RABU, & JUM’AT
drg. UNDARI SELASA, KAMIS, & SABTU
12 Radiologi dr. AHMAD NUGROHO Sp.RAD SENIN s/d SABTU
13 Kulit & Kelamin dr. TEGUH ALYANSYAH M.Ked.Sp.Dv SENIN s/d SABTU
14 Paru dr. ARI PRABOWO Sp.PARU SENIN s/d JUM’AT
15 Fisioterapi dr. TOGU DENY BOY, Sp.KFR SENIN s/d SABTU